Şebap Güvercin Federasyonu Yarışmalarında Elenecek Kuşlar

 1. Kuyruk teleklerinin arasında atlaması ve duble kuyruk olan kuşlar. (Akrepli,haşatlı diye tabir edilen kuşlar ve kuyruklarının tek tarafı boş olan 1-0 2-0 3-0 gibi olan kuşlar.)
 2. Kuşun ensesinde taban renginin dışında sarı veya mor renk bulunan kuşlar.(Enseli diye tabir edilen kuşlar.)
 3. Kanat düşüren kuşlar.(kanat düşüren kuşlar birkaç defa masa yada kafeste bırakılarak durumuna göre kanat düşüren kuşlar.)
 4. Tırnaklarında beyaz olan kuşlar.(Arap ,Çakmaklı ve Mavi (Gök) lerde olan bir durum.)
 5. Paçalarında beyaz tüy olan kuşlar.(Arap kuşları için olan bir durum.)
 6. Paçaları sert ve uzun olan kuşlar.(Dadaş paça,bol paça diye tabir edilen kuşlar.)
 7. Araplarda bel üstün de ,üst kapak denilen yerde beyaz tüyü bulunan kuşlar.
 8. Arka tepe, kepezli, öntepe-perçemli ve bıyıklı kuşlar.
 9. Hakem yanıltabilecek ,yarışma kurallarına uymayan bilerek yada bilmeyerek fiziksel ve renksel değişiklikler yapıldığı tespit edilen kuşlar.
 10. Kuyruk veya kanat teleklerinden eksik yada çekilmiş olan kuşlar.Alttan gelen teleğin rengi belli olmayacak kadar küçük olduğu durumlarda. 
 11. Şebap Güvercin Federasyonu organizasyonun Festivallerde uyguladığı kuralları ihlal edip düzenini bozacak davranışlarda bulunan yarışmacıların kuşları.
 12. Fiziksel ve sağlıksal rahatsızlığı olan kuşlar. (Boyun dönüklüğü, eserli,kanatta veya ayağında görülür bir yerinde oluşan ur veya hastalık nedeni ile oluşan yaralar,kör kuşlar,topal kuşlar, rahatsızlık derecesinde mıkırlı-titrek özelliğe sahip kuşlar)
 13. Kanatlarında ve kafasında ana renginin haricin beyazlık olan kuşlar.(Kırkanat, sazlı , akbaş diye tabir edilen kuşlar)
 14. 16' nın üzeri kuyruk telek sayısına sahip kuşlar.

ŞEBAP GÜVERCİNLERİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

miski

M İ S K İ

1. GENEL FİZİKİ YAPI VE ORANTI  :   25 PUAN

2. KAFA RENGİ                             :   10 PUAN

3. AYAK YAPISI                           :   15 PUAN  ( 5 + 5 + 5 )

4. PUL                                         :   20 PUAN

5. GÖĞÜS RENGİ                          :   20 PUAN

6. KUYRUK                                  :   10 PUAN 

7. GAGA                                     :   10 PUAN

8. GÖZ                                        :   15 PUAN

9. KAFA VE BOYUN ŞEKLİ            :   15 PUAN

10.KUYRUK TOKASI                    :    5  PUAN

11.BEL TEMİZLİĞİ-KUYRUK ALTI :   5  PUAN

TOPLAM                                     :  150 PUAN

1. GENEL FİZİKİ YAPI ve ORANTI            : (25 Puan)

Bu başlık altında kuşun iriliği ve fiziğinin orantısı değerlendirilir. 25 puan dağıtılırken, kuşun makul ve olması gereken iriliği yanında kuşun dış görünümünün -fiziğinin kafa-boyun yapısı, ayak yapısı bel yapısı ile orantısı değerlendirilir. Bu oran ve uyum yanında kuşun Şebap’ta olması gereken denge, duruş ve zarafete sahip olmasına bakılır.

Örneğin Kuş çok iri ama orantısız gözüküyor ise iriliğe 10 puan verilip orantıya çok az puan ya da sıfır puan verilebilir.

Dikkat, kafa-boyun ve ayak yapısı diğer başlıklar altında değerlendirildiği için bu başlık altında değerlendirilmez. Ama kuşun orantısı değerlendirilirken bu özelliklerinde orantısı göz önünde bulundurulur.

2. KAFA RENGİ                                            : (10 Puan)

Kuşun kafa rengi vücudu ile aynı renk olmalı, parlak krem rengi olmalıdır koyu olmamalı ve üzerinde koyu çizgiler olmamalıdır.

3. AYAK YAPISI                                           : (15 Puan)

Ayak değerlendirilirken üç bölümde değerlendirilir.

a- Parmaklarının üzerinden başlayıp dirseğe kadar olan kısım  (5 puan).

b- Dirsek ve yukarısı  (5 puan).

c- Şalvarı ve ayağın paçanın genel görünüşü (5 puan).

Bu üç özellik beşer puandan değerlendirilir.

4. PUL                                                            : (20 Puan)

Puanlama yapılırken kuşun pulunun rengi (koyu canlı kahve), pulların şekli (mümkün olduğunca iri olması), netliği ve sıklığı (ne seyrek taneli nede poslu olması) değerlendirilir.

5. GÖĞÜS RENGİ VE KESMESİ                : (20 Puan)

Kuşun göğüs rengi kırmızımsı canlı portakal renginde olmalı, erkeklerde göğüs sarılığı ayaklarına doğru uzamalıdır. Dişilerde ise daha yukarda kalabilir. Göğüs sarılığının üst bölümü net bir şekilde bitmeli tam bir kesme yapmalıdır.

6. KUYRUK                                                   : (10 Puan) 

Kuyruk beyazlığı (ayna)

Dengeli Kuyrukta 10 puanın dağılımı                              

2-2-/3-3/4-4      :  10 puan

1-1                   :    9 puan

5-5                   :    8 puan

6-6 (14 tel ise)   :     6 puan

6-6 (13 tel ise)   :     5 puan                 

Dengesiz Kuyrukta puan dağılımı

1 farklı dengesizlik: 3’ten fazla aynası var ise 5 puan, 3 ve 3 ten az aynası var ise 4 puan.

2 farklı dengesizlik: 3’ten fazla aynası var ise 4 puan, 3 ve 3 ten az aynası var ise 3 puan.

3 farklı dengesizlik: 2 puan.

Daha fazla dengesizlik 1 puan.

Düz kuyruk: 0 puan. 

7. GAGA                                                        : (10 Puan)

Gaga renginin kemik renginde ve ucunda siyah veya koyuluk olmaması kuşun gagadan tam puan almasını gerektirir. Bu kıstasa göre gagadaki diğer farklı renkler eksi puan olarak değerlendirilip puan düşülür.

8. GÖZ                                                           : (15 Puan)

Gözün renginin beyaza yakın açık renkte olması, gözün siyahının çevresinde koyu bir hale olmaması, gözün etrafını çevreleyen etin açık renkte olması aranan özelliklerdir. Kuş bu özelliklere yaklaştıkça yüksek puan alır.

9. KAFA VE BOYUN ŞEKLİ                        : (15 Puan)

Dikkat: Bu başlıkta kuşun kafasının ve boynun şekli değerlendirilir. Rengi değerlendirilmez. Kuşun kafası mümkün olduğunca iri olmalıdır. Kuşun boynu da kalın kafa şeklini destekleyecek şekilde olmalıdır. 

10. KUYRUK TOKASI                        :  (5 puan)

Kuyruk Tokası: Kuşun beyaz kuyruklarının dışında kalan kuyruklarının tokaları 5 puan üzerinden değerlendirilir. Düz kuşlarda tokalarının durumuna göre buradan 5 puan üzerinden puan alabilirler.

11. BEL TEMİZLİĞİ- KUYRUK ALTI                      :   (5 puan)

Belin –Kuyruk Üstünün Tozlu Olmaması: Kuşun belinde kuyruk üstünde herhangi bir toz veya koyuluk yoksa tam puan yani 5 puan alır. Belli belirsiz ya da çok az bir toz var ise 3 puan çok fazla toz var ise 0 puan alır.

ŞEBAP GÜVERCİNLERİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

bilezik

ABALI MİSKİ

1. GENEL FİZİKİ YAPI VE ORANTI     :   25 PUAN

2. KAFA RENGİ                               :   10 PUAN

3. AYAK YAPISI                              :   15 PUAN  ( 5 + 5 + 5 )

4. PUL                                            :   20 PUAN

5. GÖĞÜS RENGİ                             :   20 PUAN

6. KUYRUK                                     :   10 PUAN 

7. GAGA                                        :   10 PUAN

8. GÖZ                                           :   15 PUAN

9. KAFA VE BOYUN ŞEKLİ               :   15 PUAN

10.KUYRUK TOKASI                      :    5 PUAN

11.BEL TEMİZLİĞİ –KUY.ALTI       :     5 PUAN

TOPLAM                                        :  150 PUAN

1. GENEL FİZİKİ YAPI ve ORANTI   :     ( 25 puan)

Bu başlık altında kuşun iriliği ve fiziğinin orantısı değerlendirilir. 25 puan değerlendirilirken kuşun iriliği ile birlikte kuşun fiziğinin kafa-boyun yapısı, ayak yapısı bel yapısı ile orantısı değerlendirilir. Kuş çok iri ama orantısız gözüküyor ise iriliğe 10 puan verilip orantıya çok az puan ya da sıfır puan verilebilir. Kafa-boyun ve ayak yapısı diğer başlıklar altında değerlendirildiği için bu başlık altında değerlendirilmez. Ama kuşun orantısı değerlendirilirken bu özelliklerinde orantısı göz önünde bulundurulur.

2.  KAFA RENGİ                                 :      (10 puan)

Kuşun kafa rengi vücudu ile aynı renk olmalı, parlak krem rengi olmalıdır koyu olmamalı ve üzerinde koyu çizgiler olmamalıdır.

3. AYAK YAPISI                                  :      (15 Puan)

Ayak değerlendirilirken üç bölümde değerlendirilir.

a- Parmaklarının üzerinden başlayıp dirseğe kadar olan kısım  (5 puan).

b- Dirsek ve yukarısı  (5 puan).

c- Şalvarı ve ayağın paçanın genel görünüşü  (5 puan).

Bu üç özellik beşer puandan değerlendirilir.

4. PUL                                                  :      (20 puan)

Puanlama yapılırken kuşun pulunun rengi (koyu canlı kahve),  Pullarının altından mümkün olduğunca alt kumaşının görünmemesi gereklidir en makbulü tam sıvama olanıdır.

5. GÖĞÜS RENGİ VE KESMESİ      :  (20 puan)

Kuşun göğüs rengi kırmızımsı canlı portakal renginde olmalı, erkeklerde göğüs sarılığı ayaklarına doğru uzamalıdır. Dişilerde ise daha yukarda kalabilir. Göğüs sarılığının üst bölümü net bir şekilde bitmeli tam bir kesme yapmalıdır.

6. KUYRUK                                                   : (10 Puan) 

 Kuyruk beyazlığı (ayna) :

Dengeli Kuyrukta 10 puanın dağılımı                              

2-2-/3-3/4-4      :  10 puan

1-1                   :  9 puan

5-5                   :  8 puan

6-6 (14 tel ise)   :  6 puan

6-6 (13 tel ise)   :  5 puan               

Dengesiz Kuyrukta puan dağılımı

1 farklı dengesizlik: 3’ten fazla aynası var ise 5 puan, 3 ve 3 ten az aynası var ise 4 puan.

2 farklı dengesizlik: 3’ten fazla aynası var ise 4 puan, 3 ve 3 ten az aynası var ise 3 puan.

3 farklı dengesizlik: 2 puan.

Daha fazla dengesizlik 1 puan.

Düz kuyruk: 0 puan.

7. GAGA                                              :      (10 puan)

Gaga renginin kemik renginde, ucunda siyah veya koyuluk olmaması kuşun gagadan tam puan almasını gerektirir. Bu kıstasa göre gagadaki diğer farklı renkler eksi puan olarak değerlendirilip puan düşülür. 

8. GÖZ                                                 :      (15 puan)

Gözün renginin beyaza yakın açık renkte olması, gözün siyahının çevresinde koyu bir hale olmaması, gözün etrafını çevreleyen etin açık renkte olması aranan özelliklerdir. Kuş bu özelliklere yaklaştıkça yüksek puan alır.

9. KAFA VE BOYUN ŞEKLİ              :      (15 puan)

Bu başlıkta kuşun kafasının ve boynun şekli değerlendirilir. Rengi değerlendirilmez. Kuşun kafası mümkün olduğunca iri olmalıdır. Kuşun boynu da kalın kafa şeklini destekleyecek şekilde olmalıdır.

10. KUYRUK TOKASI                        :        (5 puan)

Kuyruk Tokası: Kuşun beyaz kuyruklarının dışında kalan kuyruklarının tokaları 5 puan üzerinden değerlendirilir. Düz kuşlarda tokalarının durumuna göre buradan 5 puan üzerinden puan alabilirler.

11. BEL TEMİZLİĞİ- KUYRUK ALTI                      :         (5 puan)

Belin –Kuyruk Üstünün Tozlu Olmaması: Kuşun belinde kuyruk üstünde herhangi bir toz veya koyuluk yoksa tam puan yani 5 puan alır. Belli belirsiz ya da çok az bir toz var ise 3 puan çok fazla toz var ise 0 puan alır.

ŞEBAP GÜVERCİNLERİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

bilezik

KÜRENK

1. GENEL FİZİKİ YAPI            : 25 PUAN

2. KAFA RENGİ                     :  10 PUAN

3. AYAK YAPISI                    :  15 PUAN  ( 5 + 5 + 5 )

4. KUMAŞ                             :  20 PUAN

5. GÖĞÜS RENGİ                    :  10 PUAN

6. KUYRUK                            :  10 PUAN

7. GAGA                                :  10 PUAN

8. GÖZ                                   :  15 PUAN

9. KAFA VE BOYUN ŞEKLİ       :   15 PUAN

10. KOLON                            :   10 PUAN

11.KUYRUK TOKASI               :   5 PUAN

12.BEL TEMİZLİĞİ KUY.ALTI   :   5 PUAN

TOPLAM                                :   150 PUAN

1. GENEL FİZİKİ YAPI ve ORANTI   :     ( 25 puan)

Bu başlık altında kuşun iriliği ve fiziğinin orantısı değerlendirilir. 25 puan değerlendirilirken kuşun iriliği ile birlikte kuşun fiziğinin kafa-boyun yapısı, ayak yapısı bel yapısı ile orantısı değerlendirilir. Kuş çok iri ama orantısız gözüküyor ise iriliğe 10 puan verilip orantıya çok az puan ya da sıfır puan verilebilir. Kafa-boyun ve ayak yapısı diğer başlıklar altında değerlendirildiği için bu başlık altında değerlendirilmez. Ama orantı konusunda bu özelliklerde değerlendirilir.

2.  KAFA RENGİ                                 :      (10 puan)

Kuşun kafa rengi vücudu ile aynı renk olmalı, koyu olmamalı ve üzerinde koyu çizgiler olmamalıdır.

3. AYAK YAPISI                                           : (15 Puan)

Ayak değerlendirilirken üç bölümde değerlendirilir.

a- Parmaklarının üzerinden başlayıp dirseğe kadar olan kısım  (5 puan).

b- Dirsek ve yukarısı  (5 puan).

c- Şalvarı ve ayağın paçanın genel görünüşü  (5 puan).

Bu üç özellik beşer puandan değerlendirilir.

4. KUMAŞ                                           :      (20 puan)

Kuşun tüm vücudu parlak krem renginde olmalıdır. Kuşun rengine bakılırken altına da bakılmalı farklı renkte olup olmadığı kontrol edilmelidir.

5. GÖĞÜS RENGİ VE KESMESİ      :      (10 puan)

Kuşun göğüs rengi tatlı portakal renginde olmalı, koyu mat tonlara kaçmamalıdır. Erkeklerde göğüs sarılığı dişilere nazaran daha alta inmelidir. Dişilerde ise üç parmak kadar olması yerelidir.  Göğüs sarılığının üst bölümü net bir şekilde bitmeli tam bir kesme yapmalıdır.

6. KUYRUK                                                   : (10 Puan) 

Kuyruk beyazlığı (ayna) :

Dengeli Kuyrukta 10 puanın dağılımı                              

2-2-/3-3/4-4       :  10 puan

1-1                   :    9 puan

5-5                   :    8 puan

6-6 (14 tel ise)   :    6 puan

6-6 (13 tel ise)   :    5 puan              

Dengesiz Kuyrukta puan dağılımı

1 farklı dengesizlik: 3’ten fazla aynası var ise 5 puan, 3 ve 3 ten az aynası var ise 4 puan.

2 farklı dengesizlik: 3’ten fazla aynası var ise 4 puan, 3 ve 3 ten az aynası var ise 3 puan.

3 farklı dengesizlik: 2 puan.

Daha fazla dengesizlik 1 puan.

Düz kuyruk: 0 puan.

7. GAGA                                              :      (10 puan)

Gaga renginin kemik renginde, ucunda siyah veya koyuluk olmaması kuşun gagadan tam puan almasını gerektirir. Bu kıstasa göre gagadaki diğer farklı renkler eksi puan olarak değerlendirilip puan düşülür. 

8. GÖZ                                                 :      (15 puan)

Gözün renginin beyaza yakın açık renkte olması, gözün siyahının çevresinde koyu bir hale olmaması, gözün etrafını çevreleyen etin açık renkte olması aranan özelliklerdir. Kuş bu özelliklere yaklaştıkça yüksek puan alır.

9. KAFA VE BOYUN ŞEKLİ              :      (15 puan)

Bu başlıkta kuşun kafasının ve boynun şekli değerlendirilir. Rengi değerlendirilmez. Kuşun kafası mümkün olduğunca iri olmalıdır. Kuşun boynu da kalın kafa şeklini destekleyecek şekilde olmalıdır.

10. KOLON                                          :      (10 puan)

Koyuya kaçmayan kahve tonunda olmalıdır. Kolon da kesiklik, siliklik olmamalıdır. Dişilerin kolonları daha ince yay gibi olmalıdır.   

11. KUYRUK TOKASI                        :        (5 puan)

Kuyruk Tokası: Kuşun beyaz kuyruklarının dışında kalan kuyruklarının tokaları 5 puan üzerinden değerlendirilir. Düz kuşlarda tokalarının durumuna göre buradan 5 puan üzerinden puan alabilirler.

12. BEL TEMİZLİĞİ- KUYRUK ALTI                      :         (5 puan)

Belin –Kuyruk Üstünün Tozlu Olmaması: Kuşun belinde kuyruk üstünde herhangi bir toz veya koyuluk yoksa tam puan yani 5 puan alır. Belli belirsiz ya da çok az bir toz var ise 3 puan çok fazla toz var ise 0 puan alır.

ŞEBAP GÜVERCİNLERİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

bilezik

ÇAKMAKLI

1. GENEL FİZİKİ YAPI VE ORANTI     :   25 PUAN

2. KAFA RENGİ                                :   10 PUAN

3. AYAK YAPISI                              :   15 PUAN  ( 5 + 5 + 5 )

4. PUL                                            :   20 PUAN

5. GÖĞÜS RENGİ                             :   20 PUAN

6. KUYRUK                                     :   10 PUAN 

7. GAGA                                         :   10 PUAN

8. GÖZ                                           :   15 PUAN

9. KAFA VE BOYUN ŞEKLİ               :   15 PUAN

10.KUYRUK TOKASI                       :    5 PUAN

11.BEL TEMİZLİĞİ KUYRUK ALTI    :    5 PUAN

TOPLAM                                       :   150 PUAN

1. GENEL FİZİKİ YAPI ve ORANTI :  ( 25 puan )

Bu başlık altında kuşun iriliği ve fiziğinin orantısı değerlendirilir. 25 puan değerlendirilirken kuşun iriliği ile birlikte kuşun fiziğinin kafa-boyun yapısı, ayak yapısı bel yapısı ile orantısı değerlendirilir. Kuş çok iri ama orantısız gözüküyor ise iriliğe 10 puan verilip orantıya çok az puan ya da sıfır puan verilebilir. Kafa-boyun ve ayak yapısı diğer başlıklar altında değerlendirildiği için bu başlık altında değerlendirilmez. Ama kuşun orantısı değerlendirilirken bu özelliklerinde orantısı göz önünde bulundurulur.

2.  KAFA RENGİ                                 :      (10 puan)

Kuşun kafa rengi vücudu ile aynı renk olmalı, koyu olmamalı ve üzerinde koyu çizgiler olmamalıdır.

3. AYAK YAPISI                                           : (15 Puan)

Ayak değerlendirilirken üç bölümde değerlendirilir.

a- Parmaklarının üzerinden başlayıp dirseğe kadar olan kısım  (5 puan).

b- Dirsek ve yukarısı  (5 puan).

c- Şalvarı ve ayağın paçanın genel görünüşü  (5 puan).

Bu üç özellik beşer puandan değerlendirilir.

4. PUL                                                  :      (20 puan)

Puanlama yapılırken kuşun pulunun rengi, pulların şekli (mümkün olduğunca iri olması), netliği ve sıklığı (ne seyrek taneli nede poslu) olması değerlendirilir.

5. GÖĞÜS RENGİ VE KESMESİ      :      (20 puan)

Kuşun göğsünde ispirto renginde hafif bir morluk olmalıdır. Rengin fazla olması eksi puan olarak değerlendirilmelidir.

6. KUYRUK                                                   : (10 Puan) 

a- Kuyruk beyazlığı (ayna)

Dengeli Kuyrukta 10 puanın dağılımı                              

2-2-/3-3/4-4       :  10 puan

1-1                   :    9 puan

5-5                   :    8 puan

6-6 (14 tel ise)   :    6 puan

6-6 (13 tel ise)   :    5 puan

Dengesiz Kuyrukta puan dağılımı

1 farklı dengesizlik: 3’ten fazla aynası var ise 5 puan, 3 ve 3 ten az aynası var ise 4 puan.

2 farklı dengesizlik: 3’ten fazla aynası var ise 4 puan, 3 ve 3 ten az aynası var ise 3 puan.

3 farklı dengesizlik: 2 puan.

Daha fazla dengesizlik 1 puan.

Düz kuyruk: 0 puan.

7. GAGA                                              :      (10 puan)

Gaga renginin kuşun burnuna kadar siyah olması aranan özelliktir. Bu kıstasa göre gagadaki diğer farklı renkler eksi puan olarak değerlendirilip puan düşülür. 

8. GÖZ                                                 :      (15 puan)

Gözün renginin beyaza yakın açık mavimsi renkte olması, gözün siyahının çevresinde koyu bir hale olmaması, gözün etrafını çevreleyen etin açık renkte olması aranan özelliklerdir. Kuş bu özelliklere yaklaştıkça yüksek puan alır.

9. KAFA VE BOYUN ŞEKLİ              :      (15 puan)

Bu başlıkta kuşun kafasının ve boynun şekli değerlendirilir. Rengi değerlendirilmez. Kuşun kafası mümkün olduğunca iri olmalıdır. Kuşun boynu da kalın kafa şeklini destekleyecek şekilde olmalıdır.

10. KUYRUK TOKASI                        :    (5 puan)

Kuyruk Tokası: Kuşun beyaz kuyruklarının dışında kalan kuyruklarının tokaları 5 puan üzerinden değerlendirilir. Düz kuşlarda tokalarının durumuna göre buradan 5 puan üzerinden puan alabilirler. 

11. BEL TEMİZLİĞİ- KUYRUK ALTI                      :   (5 puan)

Belin –Kuyruk Üstünün Tozlu Olmaması: Kuşun belinde kuyruk üstünde herhangi bir toz veya koyuluk yoksa tam puan yani 5 puan alır. Belli belirsiz ya da çok az bir toz var ise 3 puan çok fazla toz var ise 0 puan alır.

ŞEBAP GÜVERCİNLERİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

bilezik

ABALI ÇAKMAKLI

1. GENEL FİZİKİ YAPI VE ORANTI     :   25 PUAN

2. KAFA RENGİ                                :   10 PUAN

3. AYAK YAPISI                              :   15 PUAN  ( 5 + 5 + 5 )

4. PUL                                            :   20 PUAN

5. GÖĞÜS RENGİ                             :   20 PUAN

6. KUYRUK                                     :   10 PUAN 

7. GAGA                                        :   10 PUAN

8. GÖZ                                           :   15 PUAN

9. KAFA VE BOYUN ŞEKLİ                :   15 PUAN

10.KUYRUK TOKASI                        :   5  PUAN

11.BEL TEMİZLİĞİ-KUYRUK ALTI     :   5  PUAN

TOPLAM                                        :    150 PUAN

1. GENEL FİZİKİ YAPI  ve ORANTI :   (25 puan)

Bu başlık altında kuşun iriliği ve fiziğinin orantısı değerlendirilir. 25 puan değerlendirilirken kuşun iriliği ile birlikte kuşun fiziğinin kafa-boyun yapısı, ayak yapısı bel yapısı ile orantısı değerlendirilir. Kuş çok iri ama orantısız gözüküyor ise iriliğe 10 puan verilip orantıya çok az puan ya da sıfır puan verilebilir. Kafa-boyun ve ayak yapısı diğer başlıklar altında değerlendirildiği için bu başlık altında değerlendirilmez. Ama kuşun orantısı değerlendirilirken bu özelliklerin de orantısı göz önünde bulundurulur.

2. KAFA RENGİ                                  :      (10 puan)

Kuşun kafa rengi vücudu ile aynı renk olmalı, koyu olmamalı ve üzerinde koyu çizgiler olmamalıdır.

3. AYAK YAPISI                                           : (15 Puan)

Ayak değerlendirilirken üç bölümde değerlendirilir.

a- Parmaklarının üzerinden başlayıp dirseğe kadar olan kısım  (5 puan).

b- Dirsek ve yukarısı  (5 puan).

c- Şalvarı ve ayağın paçanın genel görünüşü   (5 puan).

Bu üç özellik beşer puandan değerlendirilir.

4. PUL                                                  :   (20 puan)

Puanlama yapılırken kuşun pulunun rengi (parlak cilalı siyah) ve mümkün olduğunca pullarının altından alt kumaşının gözükmemesi dikkate alınır en makbulü tam sıvamasıdır.

5. GÖĞÜS RENGİ VE KESMESİ      :  (20 puan)

Kuşun göğsünde ispirto renginde hafif bir morluk olmalıdır. Rengin fazla olması eksi puan olarak değerlendirilmelidir.

6. KUYRUK                                            : (10 Puan) 

Kuyruk beyazlığı (ayna) :

Dengeli Kuyrukta 10 puanın dağılımı                              

2-2-/3-3/4-4       :  10 puan

1-1                   :    9 puan

5-5                   :    8 puan

6-6 (14 tel ise)   :    6 puan

6-6 (13 tel ise)   :    5 puan

Dengesiz Kuyrukta puan dağılımı

1 farklı dengesizlik: 3’ten fazla aynası var ise 5 puan, 3 ve 3 ten az aynası var ise 4 puan.

2 farklı dengesizlik: 3’ten fazla aynası var ise 4 puan, 3 ve 3 ten az aynası var ise 3 puan.

3 farklı dengesizlik: 2 puan.

Daha fazla dengesizlik 1 puan.

Düz kuyruk: 0 puan. 

7. GAGA                                              :  (10 puan)

Gaga renginin kuşun burnuna kadar siyah olması aranan özelliktir. Bu kıstasa göre gagadaki diğer farklı renkler eksi puan olarak değerlendirilip puan düşülür. 

8. GÖZ                                                 :  (15 puan)

Gözün renginin beyaza yakın açık mavimsi renkte olması, gözün siyahının çevresinde koyu bir hale olmaması, gözün etrafını çevreleyen etin açık renkte olması aranan özelliklerdir. Kuş bu özelliklere yaklaştıkça yüksek puan alır. 

9. KAFA VE BOYUN ŞEKLİ              :  (15 puan)

Bu başlıkta kuşun kafasının ve boynun şekli değerlendirilir. Rengi değerlendirilmez. Kuşun kafası mümkün olduğunca iri olmalıdır. Kuşun boynu da kalın kafa şeklini destekleyecek şekilde olmalıdır.

10. KUYRUK TOKASI                       :  (5 puan)

Kuyruk Tokası: Kuşun beyaz kuyruklarının dışında kalan kuyruklarının tokaları 5 puan üzerinden değerlendirilir. Düz kuşlarda tokalarının durumuna göre buradan 5 puan üzerinden puan alabilirler.

11. BEL TEMİZLİĞİ- KUYRUK ALTI                      :   (5 puan)

Belin –Kuyruk Üstünün Tozlu Olmaması: Kuşun belinde kuyruk üstünde herhangi bir toz veya koyuluk yoksa tam puan yani 5 puan alır. Belli belirsiz ya da çok az bir toz var ise 3 puan çok fazla toz var ise 0 puan alır.

ŞEBAP GÜVERCİNLERİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

bilezik

GÖK

1. GENEL FİZİKİ YAPI               :  25 PUAN

2. KAFA RENGİ                        :  10 PUAN

3. AYAK YAPISI                      :  15 PUAN  ( 5 + 5 + 5 )

4. KUMAŞ                               :  20 PUAN

5. GÖĞÜS RENGİ                     :  10 PUAN

6. KUYRUK                              :  10 PUAN  

7. GAGA                                  :  10 PUAN

8. GÖZ                                    :  15 PUAN

9. KAFA VE BOYUN ŞEKLİ         :  15 PUAN

10. KOLON                              :  10 PUAN

11.KUYRUK TOKASI                 :   5 PUAN

12.BEL TEMİZLİĞİ-KUY.ALTI    :   5 PUAN

TOPLAM                                 :   150 PUAN

1. GENEL FİZİKİ YAPI ve ORANTI   : ( 25 puan)

Bu başlık altında kuşun iriliği ve fiziğinin orantısı değerlendirilir. 25 puan değerlendirilirken kuşun iriliği ile birlikte kuşun fiziğinin kafa-boyun yapısı, ayak yapısı bel yapısı ile orantısı değerlendirilir. Kuş çok iri ama orantısız gözüküyor ise iriliğe 10 puan verilip orantıya çok az puan ya da sıfır puan verilebilir. Kafa-boyun ve ayak yapısı diğer başlıklar altında değerlendirildiği için bu başlık altında değerlendirilmez. Ama orantı konusunda bu özelliklerde değerlendirilir.

2.  KAFA RENGİ                                 :      (10 puan)

Kuşun kafa rengi vücudu ile aynı renk olmalı, koyu olmamalı ve üzerinde koyu çizgiler olmamalıdır.

3. AYAK YAPISI                                  :  (15 Puan)

Ayak değerlendirilirken üç bölümde değerlendirilir.

a- Parmaklarının üzerinden başlayıp dirseğe kadar olan kısım  (5 puan).

b- Dirsek ve yukarısı  (5 puan).

c- Şalvarı ve ayağın paçanın genel görünüşü  (5 puan).

Bu üç özellik beşer puandan değerlendirilir.

4. KUMAŞ                                           :  (20 puan)

Kuşun tüm vücudu açık mavi renkte olmalıdır. Kuşun rengine bakılırken altına da bakılmalı farklı renkte olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

5. GÖĞÜS RENGİ VE KESMESİ      :  (10 puan) 

Kuşun göğüs çok hafif ispirto renginde olmalı, koyu mat tonlara kaçmamalıdır. Erkeklerde göğüs ispirtosu dişilerden biraz daha fazla olabilir. 

6. KUYRUK                                                   : (10 Puan)

Kuyruk beyazlığı (ayna)

Dengeli Kuyrukta 10 puanın dağılımı                              

2-2-/3-3/4-4       :   10 puan

1-1                   :    9 puan

5-5                   :    8 puan

6-6 (14 tel ise)   :    6 puan

6-6 (13 tel ise)   :    5 puan

Dengesiz Kuyrukta puan dağılımı

1 farklı dengesizlik: 3’ten fazla aynası var ise 5 puan, 3 ve 3 ten az aynası var ise 4 puan.

2 farklı dengesizlik: 3’ten fazla aynası var ise 4 puan, 3 ve 3 ten az aynası var ise 3 puan.

3 farklı dengesizlik: 2 puan.

Daha fazla dengesizlik 1 puan.

Düz kuyruk: 0 puan.

7. GAGA                                              :   (10 puan)

Gaga renginin siyah renkte, ucunda açıklık, beyazlık olmaması kuşun gagadan tam puan almasını gerektirir. Bu kıstasa göre gagadaki diğer farklı renkler eksi puan olarak değerlendirilip puan düşülür.  

8. GÖZ                                                 :  (15 puan)

Gözün renginin beyaza yakın açık mavimsi renkte olması, gözün siyahının çevresinde koyu bir hale olmaması, gözün etrafını çevreleyen etin açık renkte olması aranan özelliklerdir. Kuş bu özelliklere yaklaştıkça yüksek puan alır. 

9. KAFA VE BOYUN ŞEKLİ              :  (15 puan)

Bu başlıkta kuşun kafasının ve boynun şekli değerlendirilir. Rengi değerlendirilmez. Kuşun kafası mümkün olduğunca iri olmalıdır. Kuşun boynu da kalın kafa şeklini destekleyecek şekilde olmalıdır.

10. KOLON                                          :  (10 puan)

Kolon da kesiklik, siliklik olmamalıdır. Dişilerin kolonları daha ince yay gibi olmalıdır.

11. KUYRUK TOKASI                        :   (5 puan)

Kuyruk Tokası: Kuşun beyaz kuyruklarının dışında kalan kuyruklarının tokaları 5 puan üzerinden değerlendirilir. Düz kuşlarda tokalarının durumuna göre buradan 5 puan üzerinden puan alabilirler. 

12. BEL TEMİZLİĞİ- KUYRUK ALTI                      :  (5 puan)

Belin –Kuyruk Üstünün Tozlu Olmaması: Kuşun belinde kuyruk üstünde herhangi bir toz veya koyuluk yoksa tam puan yani 5 puan alır. Belli belirsiz ya da çok az bir toz var ise 3 puan çok fazla toz var ise 0 puan alır.

ŞEBAP GÜVERCİNLERİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

bilezik

ARAP 

1. GENEL FİZİKİ YAPI VE ORANTI    :   25 PUAN

2. AYAK YAPISI                               :   15 PUAN  ( 5 + 5 + 5 )

3. RENK                                           :   20 PUAN

4. KUYRUK                                       :   10 PUAN  

5. GAGA                                           :   10 PUAN

6. GÖZ                                              :   15 PUAN

7. KAFA VE BOYUN ŞEKLİ                  :   15 PUAN

TOPLAM                                           :  110 PUAN

1. GENEL FİZİKİ YAPI ve ORANTI   :  ( 25 puan)

Bu başlık altında kuşun iriliği ve fiziğinin orantısı değerlendirilir. 25 puan değerlendirilirken kuşun iriliği ile birlikte kuşun fiziğinin kafa-boyun yapısı, ayak yapısı bel yapısı ile orantısı değerlendirilir. Kuş çok iri ama orantısız gözüküyor ise iriliğe 10 puan verilip orantıya çok az puan ya da sıfır puan verilebilir. Kafa-boyun ve ayak yapısı diğer başlıklar altında değerlendirildiği için bu başlık altında değerlendirilmez. Ama kuşun orantısı değerlendirilirken bu özelliklerinde orantısı göz önünde bulundurulur.

2. AYAK YAPISI                                  :  (15 Puan)

Ayak değerlendirilirken üç bölümde değerlendirilir.

a- Parmaklarının üzerinden başlayıp dirseğe kadar olan kısım (5 puan).

b- Dirsek ve yukarısı  (5 puan).

c- Şalvarı ve ayağın paçanın genel görünüşü (5 puan).

Bu üç özellik beşer puandan değerlendirilir.

3. RENK                                               :  (20 puan)

Kuşun renginin bütünlüğüne dikkat edilir. Rengi ne çok parlak ne de çok mat olmamalıdır. Kuşun renginde herhangi bir siliklik eksi olarak değerlendirilir.

4. KUYRUK                                                   :  (10 puan) 

Kuşun kuyruk yapısı kuyruğundaki beyaz ların düzenine göre değerlendirilir.

Buna göre puan dağılımı ve değerlendirme kriterleri aşağıdadır:

Dengeli Kuyrukta 10 puanın dağılımı                              

4-4,5-5(14 kuyruk) : 10 puan

5-5                       : 8 puan

3-3                       : 6 puan

2-2                       : 4 puan

1-1                       : 2 puan

Tek tel aynalı         : 4 puan               

Dengesiz Kuyrukta puan dağılımı

Bir farklı dengesizliklerde yukardaki değerlendirme tablosu dikkate alınarak 1 er puan eksiği verilir. Daha fazla dengesizliklerde 2 puandan az olmamak şartı ile değerlendirme yapılır.

5. GAGA                                              :  (10 puan)

Gaga ucunda siyah renkli belirgin bir zikir olmalıdır. Zikir dışındaki bölümler açık renkli olmalıdır.

6. GÖZ                                                 :  (15 puan)

Gözün renginin beyaza yakın açık renkte olması, gözün siyahının çevresinde koyu bir hale olmaması, gözün etrafını çevreleyen etin açık renkte olması aranan özelliklerdir. Kuş bu özelliklere yaklaştıkça yüksek puan alır.

7. KAFA VE BOYUN ŞEKLİ              :  (15 puan)

Bu başlıkta kuşun kafasının ve boynun şekli değerlendirilir. Rengi değerlendirilmez. Kuşun kafası mümkün olduğunca iri olmalıdır. Kuşun boynu da kalın kafa şeklini destekleyecek şekilde olmalıdır.